Allmänna villkor för Hansa Destinations

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan HDAB och dig som bokar en färjeresa genom Hansa Destinations AB (”HDAB”).

Genom att göra en bokning hos oss accepterar du att dessa allmänna villkor gäller för både dig själv och alla personer för vars räkning du bokar, och du bekräftar därigenom att du har den nödvändiga befogenheten från dessa personer att göra detta å deras vägnar.

Villkor för resa med färja

Minibiljett, Flexibiljett och Flexiplusbiljett är tre biljettalternativ med olika villkor. Du har möjlighet att välja olika biljettalternativ på ut- och returresa. du kan inte ändra till ett annat biljettalternativ efter att din bokning är genomförd.

Minibiljett  

Minibiljetten är ej ombokningsbar eller återbetalningsbar.

Bokningsvillkor: Biljetten är ej ombokningsbar eller återbetalningsbar. Tilläggsbokning och namnbyte på resenär medges. Vid avbokning av extratjänster senast 1 timme före avgång medges återbetalning om återbetalning begärs inom 90 dagar från ursprungligt utresedatum.

Betalningsvillkor: Biljetten betalas omgående. Biljett som ej betalas i tid avbokas automatiskt. Från bokningstillfället gäller öppet köp i 24 timmar.

Flexibiljett

Flexibiljetten är ombokningsbar till en resa som ligger maximalt 24 månader efter ursprungligt utresedatum. Däremot är den inte återbetalningsbar.

Ombokningsvillkor: Biljetten är ombokningsbar fram till 24 timmar före avgång. Biljetten kan bokas om till annan resa som är öppen för bokning vid ombokningstillfället. Om ombokning sker till ett dyrare alternativ tillkommer betalning för mellanskillnaden.

Betalningsvillkor: Betalning oss tillhanda senast 28 dagar före avresedatum. Vid bokning senare än 28 dagar före avresa gäller omgående betalning. Från bokningstillfället gäller öppet köp i 24 timmar.                                                                                                                     

Flexiplusbiljett

Flexiplusbiljetten är ombokningsbar till en resa som ligger maximalt 24 månader efter ursprungligt utresedatum. Den är även återbetalningsbar.

Om- och avbokningsvillkor: Biljetten är ombokningsbar fram till 24 timmar före avgång och återbetalningsbar vid avbokning senast 24 timmar före avgång. Biljetten kan bokas om till annan resa som är möjlig att boka vid ombokningstillfället. Om ombokning sker till ett dyrare alternativ tillkommer betalning för mellanskillnaden.

Betalningsvillkor: Betalning oss tillhanda senast 28 dagar före avresedatum. Vid bokning senare än 28 dagar före avresa gäller omgående betalning. Från bokningstillfället gäller öppet köp i 24 timmar.                                                           

Återbetalning vid sjukdom

Om du måste ställa in din resa på grund av sjukdom och bokar av din biljett senast 1 timme före avgång medges återbetalning mot uppvisande av läkarintyg, oavsett biljettalternativ. Hela resans värde återbetalas då med avdrag för en expeditionsavgift om 50 kr.

Enligt Sjöfartsverkets bestämmelser ska samtliga passagerare ange namn, födelsedatum, kön, nationalitet och eventuella funktionshinder vid bokning. Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår integritetspolicy här »

Husdjur ombord

Husdjur är välkomna ombord på Hansa Destinations. Vill du resa med ditt husdjur behöver du boka hytt som är avsedd för husdjur, det finns några 2 bädds-hytter ombord som är bokningsbara.
Det är inte tillåtet att låta djuren vara kvar på bildäck under överresan, inte heller får du lämna djuret utan tillsyn.
Husdjur som reser med oss får bara vistas i djurhytten eller rastas utomhus på däck 8.

Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under turlistans giltighetstid.

Inpassering

 När du passerar uppvisar du din färdbiljett och giltig legitimation.

Inpasseringen stänger 1 timme före avgång.

Om tidsfristerna överskrids betraktas platsen som avbeställd och kan lämnas till annan resenär.

Befordringsvillkor

För befordringen gäller HDAB:s fullständiga befordringsvillkor.