Dessa bokningsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan HANSA Destinations AB (”HANSA”) och Dig som bokar en färjeresa genom HANSA.

Allmänt

Genom att göra en bokning hos oss accepterar Du att dessa allmänna villkor gäller för både Dig själv och alla personer för vars räkning Du bokar. Du bekräftar därigenom också att Du har den nödvändiga befogenheten från dessa personer att göra detta på deras vägnar.

För passagerartransporter med färja gäller även HANSAs Passagerartransportvillkor – Färja.

Vid passagerartransporter har passageraren rätt att ombord ta med sig visst resgods, såsom väskor, samt fordon för passagerartransport om det har bokats särskilt. För transporter av annat gods gäller HANSAs Villkor för godstransport.

När blir min bokning bindande?

 • Bokningen blir bindande när biljetten är betald.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

 • Bokningen avbokas om inte slutlikviden är HANSA tillhanda på förfallodatum enligt bokningsbekräftelsen. Inga påminnelser skickas ut.
 • Om Du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning nedan gäller.

Force majeure m.m.

 • För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.
 • Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Vad gäller om jag vill ändra eller avboka?

 • Våra biljettalternativ har olika villkor för om- eller avbokning, se punkt 7 nedan vilka alternativ som finns.
 • Om möjlighet finns, att ändra på hela eller delar av resan, beror på vilken slags biljett Du har.
 • Du kan ändra eller avboka per telefon: +46 (0)771 702 550 eller e-post: reservations@hansadestinations.com 

Personuppgiftsskydd

 • Vi kommer att registrera personuppgifter Du lämnar i anslutning till Din bokning. Alla personuppgifter som registreras kommer att bearbetas i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter. Om Du vill ha information om de personuppgifter vi har om Dig är Du välkommen att kontakta oss. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt. Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av HANSA.
 • Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att HANSA har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Du kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.
 • Enligt Transportstyrelsens bestämmelser ska rederier i sina passagerarlistor ange namn, födelsedatum, nationalitet samt eventuellt funktionshinder. Detta gäller samtliga passagerare på HANSAs färjor.

Biljettalternativ

 • Minibiljett, Flexibiljett och Flexiplusbiljett är tre biljettalternativ med olika villkor.
 • Du har möjlighet att välja olika biljettalternativ på ut- och returresa.
 • Du kan inte ändra till ett annat biljettalternativ efter att Din bokning är genomförd.

Minibiljett

Bokningsvillkor: 

 • Biljetten är ej ombokningsbar och ej återbetalningsbar.
 • Tilläggsbokning och namnbyte på resenär medges.

Betalningsvillkor

 • Biljetten måste betalas omgående.
 • Biljett som ej betalas i tid avbokas automatiskt. 
 • Från bokningstillfället gäller öppet köp i 24 timmar.

Flexibiljett

Flexibiljetten är ombokningsbar till en resa som ligger maximalt 24 månader efter ursprungligt utresedatum.

Bokningsvillkor

 • Biljetten är ombokningsbar fram till 24 timmar före avgång.
 • Biljetten är ej återbetalningsbar.
 • Biljetten kan bokas om till annan resa som är möjlig att boka vid ombokningstillfället.
 • Om ombokning sker till ett dyrare alternativ tillkommer betalning för mellanskillnaden.
 • Biljett som ej bokas om i tid kan ej nyttjas vid ett senare tillfälle.

Betalningsvillkor:

 • Betalning ska vara oss tillhanda senast 28 dagar före avresedatum.
 • Vid bokning senare än 28 dagar före avresa gäller omgående betalning.
 • Från bokningstillfället gäller öppet köp i 24 timmar.

Flexiplusbiljett

Flexiplusbiljetten är ombokningsbar till en resa som ligger maximalt 24 månader efter ursprungligt utresedatum. Den är även återbetalningsbar.

Om- och avbokningsvillkor:

 • Biljetten är ombokningsbar fram till 24 timmar före avgång och återbetalningsbar vid avbokning senast 24 timmar före avgång.
 • Biljetten kan bokas om till annan resa som är möjlig att boka vid ombokningstillfället.
 • Om ombokning sker till ett dyrare alternativ tillkommer betalning för mellanskillnaden.

Betalningsvillkor:

 • Betalning oss tillhanda senast 28 dagar före avresedatum.
 • Vid bokning senare än 28 dagar före avresa gäller omgående betalning.
 • Från bokningstillfället gäller öppet köp i 24 timmar.

Återbetalning vid sjukdom

 • Om Du måste ställa in Din resa på grund av sjukdom och bokar av Din biljett senast 24 timmar före avgång medges återbetalning mot uppvisande av läkarintyg, oavsett biljettalternativ.
 • Hela resans värde återbetalas då med avdrag för en expeditionsavgift.

Bokning nära avgång

 • Det är inte möjligt att boka resa mindre än 1 timme före aktuell avgång.

Avgifter vid bokning och betalning

 • Vid betalning i hamnterminalerna tillkommer en expeditionsavgift.
 • Vid bokningar via telefon eller e-post tillkommer en serviceavgift.
 • Biljettkassorna i Nynäshamn och Visby är kontantfria.

Öppettider biljettkassa

Ensamåkande barn/ungdom

 • Ungdomar under 18 får inte resa ensamma utan särskild överenskommelse med HANSA.
 • Vänligen kontakta oss per telefon: +46 (0)771 702 550 eller e-post: reservations@hansadestinations.com

Inpassering

 • Inpasseringen öppnar 1,5 timmar före avgång. När Du passerar uppvisar Du Din färdbiljett och legitimation. 
 • Inpasseringen stänger 20 minuter före avgång. Grupper ska vara vid terminalen senast 1,5 timme före avgång.
 • Om tidsfristerna överskrides betraktas platsen som avbeställd och kan lämnas till annan resenär.

Avvikelser

 • Avvikelser från turlistan kan förekomma i anslutning till militära transporter, reparationer av fartygen, förseningar eller omdestineringar till följd av väder och vind eller andra förhållanden HANSA ej råder över.
 • HANSA ansvarar inte för skada eller andra konsekvenser som härigenom kan uppkomma.
 • Erbjudande om ombokning, utan administrationskostnad, kan ske mellan fartygen.

Djur ombord

 • Det går bra att ta med djur ombord på våra resor. Om du reser med husdjur kan du boka djurhytt och ta med djuret upp från bildäck. Det finns även rastplats utomhus på däck.
  Djurägare kan även låta sina djur vara kvar i fordonet på bildäck. Det finns möjlighet att gå ner och se till djuren under överresan och husdjursägare har även möjlighet att rasta djuren på bildäck. Som djurägare har du fullt ansvar för ditt/dina djur.
 • Passageraren ska ersätta HANSA, oavsett om vållande föreligger eller inte, för varje skada som husdjur orsakar fartyg, last, personer eller annans resgods.
 • Läs även på Jordbruksverkets hemsida vad som gäller för djur ombord.

Reservation för ändringar

 • Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under turlistans giltighetstid.