Syftet med linjen är att erbjuda godskunder, men även passagerare, en effektiv och hållbar lösning för transporter och resor mellan kontinenten och Mälardalen. Förflyttning av godstransporter från väg till sjö medför en betydande miljönytta, och innebär också ett minskat slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet. 2018 utlyste Trafikverket en ekobonus vars syfte var att avlasta det svenska vägnätet och att minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser, som Hansa Destinations sökte och beviljades medel ur.

– Vi har drivit linjen under snart 1,5 år och har under en tid utvärderat lönsamheten och framtidsutsikterna för 2023. Det extrema omvärldsläget har medfört kraftigt ökade bränslepriser, vilket gör att trafiken inte bär sig, och utsikterna för 2023 är inte finansiellt gångbara. Vi har dessutom haft svårt att få upp volymerna för godstransporter, vilket leder till alltför låga intäkter. Detta har också lett till att den ekobonus vi blivit beviljade inte kunnat betalas fullt ut och den miljönytta vi haft som mål inte kunnat uppnås, säger Håkan Johansson VD Gotlandsbolaget.

Sträckan kommer inte att trafikeras under 2023, men inför 2024 kommer en ny utvärdering att göras. Håkan Johansson fortsätter,

– En linje som tar godstransporter från väg till sjö och även innebär en direktlänk för passagerare mellan både Nynäshamn och Visby till och från kontinenten, är någonting vi fortfarande tror på. Det finns stora klimatbesparingar att göra genom att förflytta transporterna. Förutsatt att bränslepriset sjunker och att vi kan konstatera ett positivt marknadsintresse kommer vi att utvärdera möjligheten att starta upp trafiken igen 2024.

Linjen har också inneburit möjlighet för passagerare att resa mellan Nynäshamn, Visby till Rostock. Passagerarantalet har överträffat förväntningarna, vilket tyvärr inte väger upp de låga intäkterna från godstrafiken.