Vi transporterar alla typer av RoRo-gods på våra fartyg inklusive farligt gods och oledsagade fordon.

  • Lastbilar
  • Trailers och släpvagnar
  • Containers
  • Oledsagade fordon och maskiner
  • Farligt gods
  • Höga och tunga transporter
  • Elkopplingar till godsenheter
  • Fast bulklast

Lösningar och tjänster