På Hansa Destinations prioriterar vi alltid säkerheten ombord så att du får en trygg transport med oss när du ska resa. Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19 och ber alla våra resenärer att hålla sig uppdaterade om läget genom att besöka Folkhälsomydighetens webbplats eller Krisinformation.se.

Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig och andra

  • Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva.
  • Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
  • Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.

Vaccionsbevis 

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du få ett vaccinationsbevis för att resa.

Här är de olika stegen innan du kan ha ditt digitala bevis i din mobil, dator eller surfplatta »

Covid-19: lägesbild och reseinformation från svenska ambassaden »