Med Hansa Destinations finns nu ett mer hållbart sätt och alternativ att frakta gods mellan Stockholmsregionen och norra Tyskland. Den nya linjen har pontential att årligen kunna flytta över 75 000 lastbilar från land till hav och därigenom bidra till att utsläppen från transporterna minskar.

Turlistan är planerad så att även du som privatresenär kan resa direkt mellan Visby och Rostock.