πŸ‡¬πŸ‡§ Support for Ukrainian refugees

Hansa Destinations helps Ukrainian citizens by transporting refugees from Ukraine free of charge. We are also offering free transport to registered charity and humanitarian organisations. Please contact our customer service: +46 (0)771 702 550 or reservations@hansadestinations.com

πŸ‡©πŸ‡ͺ Unterstützung für Flüchtlinge aus der Ukraine

Hansa Destinations hilft ukrainischen Flüchtlingen durch kostenlosen Transport und Verpflegung an Bord. Außerdem bieten wir registrierten Wohltätigkeits- und humanitären Organisationen einen kostenlosen Transport an. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter +46 (0)771 702 550 oder unter reservations@hansadestinations.com

πŸ‡ΈπŸ‡ͺ Stöd till ukrainska flyktingar

Hansa Destinations hjälper ukrainska medborgare genom att kostnadsfritt transportera flyktingar från Ukraina. Vi kommer tills vidare även att erbjuda gratis transport av fraktenhet till registrerade välgörenhetsorganisationer. Vänligen kontakta vår kundservice: +46 (0)771 702 550 eller reservations@hansadestinations.com